Nog eens vier jaar

De vierjarige regeling Cultuureducatie met Kwaliteit startte in 2013. Na vier succesvolle jaren is besloten om de regeling met nog eens vier jaar te verlengen. In Noord-Holland heeft Plein C een gezamenlijk projectplan opgesteld, waarin middelgrote en kleine Noord-Hollandse gemeenten participeren. Het projectplan en alle aanvullende informatie is te vinden op www.cmknoord-holland.nl. Daar zijn ook projectverslagen van de lopende CMK-projecten te vinden.