Wat is De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een programma - bestaande uit coaching en scholing én een online instrument – waarmee scholen de kwaliteit van hun cultuuronderwijs kunnen verbeteren. Het programma helpt de scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken. Zo worden leerlingen optimaal gestimuleerd in hun culturele groei.


Met ingang van 2017 wordt De Cultuur Loper door Plein C aangeboden in Noord-Holland. Van 2017 t/m 2020 kunnen Noord-Hollandse scholen een Cultuur Loper traject aanvragen. Lokale cultuurpartners haken aan in de rol van intermediair. Zij leggen de relatie tussen de visie van de school en het lokale culturele aanbod.

De Cultuur Loper werd ontwikkeld door Kunstbalie in samenwerking met Erfgoed Brabant als onderdeel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. 

 
Wat is De Cultuur Loper