De eerste scholen melden zich aan!

De afgelopen winter zijn vele voorbereidende gesprekken gevoerd met scholen, bibliotheken, muziekscholen en centra voor de kunsten in Noord-Holland. Daarbij is ook steeds het werken met De Cultuurloper onderwerp geweest. Al acht scholen zijn zo enhousiast geworden, dat ze op korte termijn met dit instrument willen starten. Voor de zomer starten er twee, de andere starten na de zomer, en er zijn ook scholen die het werken met De Cultuurloper in de planning hebben staan voor 2018. De Cultuurloper-coaches van Plein C hebben binnenkort de eerste officiele intakegesprekken met de scholen.

De eerste scholen melden zich aan!
De eerste scholen melden zich aan!