Visual Thinking Strategies (VTS) teamtraining

Wil je je leerlingen aandachtig leren kijken? Hun observatievermogen verbeteren? Wil je weten hoe je ze écht betrekt bij een gesprek? Vind je goed luisteren belangrijk?

Respectvol omgaan met meningsverschillen? Wil je leren hoe je zonder kennisoverdracht een inhoudelijk gesprek over kunst of hun eigen kunstwerken kunt leiden? Hoe je het beste uit je groep haalt?

Visual Thinking Strategies (VTS) is een wetenschappelijk onderbouwde methode waarbij een groep leerlingen door middel van een geleide discussie met open vragen met elkaar in gesprek gaat over een kunstwerk dat gekozen is in aansluiting op hun ontwikkeling en belevingswereld; met als doel vaardigheden zoals waarnemen, kritisch denken en geletterdheid te verbeteren.

Na deze VTS training kan je de basisprincipes van VTS toepassen in je groep. 

De training is door Registerleraar gevalideerd met 25 RU.

Visual Thinking Strategies (VTS) teamtraining