Erfgoed in de omgeving van de school

Erfgoed is overal: in een stadse omgeving, een nieuwbouwwijk of een oude dorpskern. Het is een prachtig middel om te werken aan identiteitsvorming en burgerschap en om leerlingen van alle leeftijden historisch besef bij te brengen. Bovendien haakt erfgoed in op taal, geschiedenis, aardrijkskunde en cultuureducatie en kan het makkelijk vakoverstijgend ingezet worden. Aan de slag met erfgoed in de les geeft leerlingen betekenisvol onderwijs dat direct aansluit op hun eigen leefwereld.  

In deze training ontdek je wat erfgoed precies is, ga je als team samen aan de slag om het erfgoed in de omgeving van de school te ontdekken en leer je ook hoe je dat erfgoed op een betekenisvolle manier inzet in de les.

Na afloop van de training is het voor elke leerkracht duidelijk op wat voor manier erfgoed in de school een plek krijgt en hoe je dat structureel (en vakoverstijgend) kan inpassen in het curriculum.

Erfgoed in de omgeving van de school