Talenten in je team

Niet iedere leerkracht voelt zich bekwaam om een goede muziekles of een tekenles te geven. Hierdoor lukt het niet om genoeg aandacht te geven aan de creatieve vakken in de klas.

Vaak zijn er wel andere collega’s die voldoende vaardigheden hebben op het gebied van muziek, beeldende vorming, dans of drama. Toch is het lastig om optimaal gebruik te maken van de talenten in het team omdat het eenvoudigweg niet bekend is wat iedereen goed kan en ook omdat het ingewikkeld is om van klas te ruilen.

In de training ‘Talenten in je team’ ga je met elkaar op zoek naar waar je als leerkracht energie van krijgt en wat ieders talenten en interesses zijn op het gebied van de creatieve vakken. Daarnaast wordt in kaart gebracht op wat voor manieren je zo optimaal en efficiënt mogelijk gebruik kan maken van de talenten in je team op een wijze die past bij de school.

Wanneer je als team de werkzaamheden zoveel mogelijk afstemt op ieders talent, creëer je een werkomgeving waar met energie en plezier gewerkt wordt aan goed cultuuronderwijs voor jullie leerlingen.

Talenten in je team