De structuur van een creatieve omgeving- hoe houd je de regie?

Je krijgt wat je geeft.

Om het schooljaar goed op te starten heeft Thomas het lerarenteam actief aan de slag gezet tijdens een studiedag. Vanuit luchtige en creatieve activiteiten werden al snel ‘diepere lagen’ duidelijk: inzicht in de relatie tussen ons eigen handelen en het effect op anderen. Thomas weet op empathische, maar eerlijke manier te confronteren: het voorhouden van spiegels waardoor je op andere manieren naar je rol als leerkracht gaat kijken, wat uitnodigt tot actie.

Thomas brengt hiermee niet alleen andere perspectieven, maar ook energie en vertrouwen in de toekomst!

Bij ons team (veel ‘doeners’) sloeg de actieve en laagdrempelige werkwijze van Thomas zo aan, dat het managementteam zich verder heeft laten begeleiden om hier zelf ook beter in te worden.

Sander Hurkmans, IKC directeur

Een training over bewust omgaan met het creëren van speelruimte en welk gevolg dat heeft op het gedrag van leerlingen.

Creatieve lessen vragen een andere didactiek dan een reken-, spelling- of taalles. Tijdens de training Didactiek van de creatieve leerkracht worden leerkrachten en icc’ers bewust gemaakt van hoe zij omgaan met het creëren van ruimte en welk gevolg dat heeft op het gedrag van leerlingen.

De bewustwording van het eigen gedrag als leerkracht staat centraal. De persoonlijke vaardigheden worden gekoppeld aan de manier van lesgeven binnen de eigen identiteit. De vraag die moet worden beantwoord is: Hoe kan ik binnen mijn identiteit leerlingen de ruimte bieden om te creëren, onderzoeken en te reflecteren?

Thomas de Meulder is trainer / docent op het gebied van groepsdynamica en leiderschap. Vanuit een groepsdynamisch perspectief daagt hij de deelnemers uit zichzelf en de eigen didactiek onder de loep te nemen. Om vervolgens een blijvend effect te creëren bij de mensen met wie hij samenwerkt.  

 

 

De structuur van een creatieve omgeving- hoe houd je de regie?