Kwadranten

De Uitvinder

thematisch onderwijs 
 verdieping in één discipline vaardigheden creatief toepassen actieve leerhouding  

Lees meer

De Ontdekker

eigen voorkeur ontdekken alle disciplines verkenning brede blik vakgericht onderwijs

Lees meer

De Onderzoeker

thematisch onderwijs leerling stuurt actieve leerhouding meervoudige intelligentie

Lees meer

De Veroveraar

doorlopende leerlijn in één discipline
 creatief product vaardigheden oefenen
 trots op wat je kunt           

Lees meer

De Onderzoeker VO

Onderwijs vakoverstijgend verbredend probleemoplossend leren nauwkeurig kijken Leerling waarnemer researcher samenwerken nieuwsgierig  

Lees meer

De Ontdekker VO

Onderwijs: - vakgericht - verbredend - open houding en blik - nieuwe ervaringen Leerling: -verkenner -pionier -intuitief -nieuwsgierig  

Lees meer

De Uitvinder VO

Onderwijs: - vakoverstijgend - verdiepend - procesgericht - creatieve vaardigheden Leerling: - onderzoeker - ontwerper - verbinder - innovator  

Lees meer

De Veroveraar VO

Onderwijs - vakgericht - verdiepend - doorlopende leerlijn - vakmanschap Leerling: - specialist - productgericht - goalgetter - innovator  

Lees meer