De Ontdekker VO

Onderwijs:
- vakgericht
- verbredend
- open houding en blik
- nieuwe ervaringen

Leerling:
-verkenner
-pionier
-intuitief
-nieuwsgierig
 

Bij dit type onderwijs horen activiteiten die de leerlingen stimuleren om een brede vakinhoudelijke kennis op te bouwen, samenhang binnen afzonderlijke vakken te zien en in te spelen op de actualiteit.

Ontdekkers kenmerken zich door een brede blik en open houding. Ontdekkers zijn nieuwsgierige leerlingen, door uitproberen zien zij waar hun interesses liggen. Sommige ontdekkers zijn grenzeloze durfals, ze leren door te doen én worden ook uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen. Ontdekkers kunnen goed waarnemen en benoemen. Zij ervaren dat kunst kan verwonderen en aan het denken zet. Ontdekkers zijn in staat het bekende van de andere kant te bekijken.
 

Download PDF De Ontdekker