De Ontdekker

eigen voorkeur ontdekken
alle disciplines

verkenning brede blik
vakgericht onderwijs

 

‘Cultuureducatie maakt onze leerlingen tot ontdekkers’
In ons cultuurprogramma staat het ontdekken van eigen mogelijkheden en het ontwikkelen van een open houding centraal. Met cultuureducatie willen wij leerlingen stimuleren om met een open blik te kijken naar anderen en hun omgeving, maar ook naar zichzelf. Ze leren te leren van nieuwe ervaringen, van andere ideeën en wisselende perspectieven.
De school wil leerlingen een brede basis in cultuur meegeven, zodat zij de kans krijgen te ontdekken wat zij zelf actief kunnen en willen. Ze kunnen daar met elkaar over praten en nadenken. Zij hebben de highlights van de eigen culturele omgeving leren kennen. Een ontdekker weet waar hij verder kan werken aan zijn talenten. Ontdekkers hebben in diverse voorstellingen en tentoonstellingen ervaren dat kunst kan verwonderen en aan het denken zetten.

Wat benoemen andere ontdekker-scholen als sterke punten van hun programma cultuureducatie?

  • De breedte van het aanbod over de drie domeinen. 
  • Kunnen inspelen op actualiteit en kansen.
  • Aandacht voor de vakvaardigheden.
  • Leerlingen uitdagen nieuwe dingen te proberen.Waar zien andere ontdekker-scholen mogelijkheden hun programma te versterken?

  • Overzicht over het geheel van activiteiten.

  • Doorlopende leerlijnen in het programma.

  • Aandacht voor creativiteit en eigenheid.
  • Optimaal gebruik maken van de kwaliteiten van de eigen leerkrachten.
Download PDF De Ontdekker
De Ontdekker

Cultuuractiviteit in domein 1: presentatie van de dramaopdracht in de klas

<p>
	Activiteit in domein 2: bezoek aan het streekmuseum in het erfgoedproject Op stap met Jet en Jan, jong in 1910.</p>

Activiteit in domein 2: bezoek aan het streekmuseum in het erfgoedproject Op stap met Jet en Jan, jong in 1910.

<p>
	Activiteit in domein 3: werk van topfotografe Bethany de Forest in de klas. (Foto van basisschool St. Trudo)</p>

Activiteit in domein 3: werk van topfotografe Bethany de Forest in de klas. (Foto van basisschool St. Trudo)