De Onderzoeker VO

Onderwijs
vakoverstijgend
verbredend
probleemoplossend leren
nauwkeurig kijken

Leerling
waarnemer
researcher
samenwerken
nieuwsgierig
 

Bij dit type onderwijs horen activiteiten die de leerlingen stimuleren om een betekenisvolle samenhang tussen de (kunst)vakken te zien, de culturele omgeving in kaart te brengen en hun oordeel uit te stellen.

Onderzoekers zijn veelzijdig. Onderzoekers willen veel van de wereld zien en die vooral ook begrijpen. Ze zijn nieuwsgierig naar nieuwe dingen, stellen daar vragen over en gaan actief op zoek naar informatie. Onderzoekers zijn niet bang, proberen uit en doen! Ze durven zich daarbij te uiten en zo ontdekken zij hun eigen voorkeur. Onderzoekers zijn maatschappelijk betrokken en omgevingsbewust. Ze leggen verbanden tussen kunst, de wereld en de eigen belevingswereld. Kunst is een deel van hun wereld. Het leren doen ze vooral met en door anderen, daarbij denken zij conceptueler.
 

Download PDF De Onderzoeker