De Uitvinder VO

Onderwijs:
- vakoverstijgend
- verdiepend
- procesgericht
- creatieve vaardigheden

Leerling:
- onderzoeker
- ontwerper
- verbinder
- innovator
 

Bij dit type onderwijs horen activiteiten die de leerlingen stimuleren om creatief te zijn, te experimenteren en ‘out of the box’ te denken vanuit hun eigen fascinatie.

Uitvinders hebben overzicht en inzicht. Bij het ontwerpen van een creatief proces of eindproduct staat het thema of onderwerp van de opdracht centraal. Vanuit hun relatie tot het onderwerp en de kennis die ze hebben komen zij tot nieuwe toepassingen en oplossingen. Ze zijn scheppers en vertalen een opdracht naar een nieuw idee of een concrete kunstuiting. Uitvinders zijn teamplayers en hebben het lef om de verbinding met zichzelf, anderen en hun omgeving op te zoeken. Ze werken graag samen en zetten hun eigen creativiteit en expressie in dienst van een groter geheel.

 

Download PDF De Uitvinder