Let op! Je bent nog niet ingelogd.
Ambitie School Terug naar traject
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Gekozen ambitie:
Wij hebben voor deze ambitie al een selectie gemaakt van gedragsindictatoren bij de drie culturele competenties.
Je kunt deze selectie aanpassen door indicatoren aan of uit te vinken. Wees selectief, kies de belangrijkste.
Reflecterend
?
R1: verwoordt eigen ervaringen en gevoelens in relatie tot de context
R2: bedenkt persoonlijke leervragen.
R3: geeft aan wat hij anders en beter kan in relatie tot zijn leervragen.
R4: vergelijkt eigen ideeën en werk met die van een ander.
R5: benoemt wat ideeën of werk van anderen (kunst of erfgoed) voor hem betekenen.
R6: stelt zich open voor en vraagt anderen naar feedback en tips en gebruikt deze.
R7: kan verwoorden wat de waarde van kunst en erfgoed voor hem is
Creërend
?
C1: kan zich een voorstelling maken van een gebeurtenis, ervaring of idee en deze uiten.
C2: past bewust technieken, vaardigheden en materialen toe binnen eigen werk.
C3: kan opgedane kennis toepassen.
C4: bedenkt en maakt ontwerpen of concepten.
C5: bedenkt en realiseert alternatieve oplossingen.
C6: geeft op eigen wijze vorm aan ervaringen, emoties en ideeën.
Onderzoekend
?
O1: gebruikt actief zijn zintuigen om een object, onderwerp of gebeurtenis te verkennen.
O2: experimenteert met verschillende materialen, technieken en begrippen.
O3: verkent emoties, ervaringen en ideeën van zichzelf en de ander.
O4: stelt vragen aan zichzelf en zijn omgeving.
O5: verzamelt, selecteert en maakt kritisch gebruik van verschillende bronnen.
O6: gaat door met onderzoeken tot zijn doel bereikt is.
O7: werkt de vraag planmatig uit.
O8: kan vraag en plan bijstellen op basis van (onverwachte) uitkomsten.
  Vorige Stap Volgende stap