Scholings Activiteiten

De CultuurLoper activiteiti voor het team

(zie hier voorbeelden van verschillende scholen)
Tip: Pak het verslag van het ambitiegesprek en de teambijeenkomst erbij.

De CultuurLoper activiteiti voor de leerlingen

(zie hier voorbeelden van verschillende scholen)

i Activiteiten
Het kan bijvoorbeeld gaan om een kort project, een aanpassing in de eigen lessen, samenwerking met vakdocent, scholing, inspiratiemiddag, aanschaf en gebruik van methode of materiaal


ii Competentie
Informatie over de competenties is te vinden op https://www.decultuurloper.nl/de-cultuur-loper/over-de-cultuurloper/competenties-cultuureducatie