3 domeinen van cultuureducatie

Beeld, informatie en inspiratie bij de domeinen in huis, met de culturele omgeving en uit de grote wereld. 


Een breed en evenwichtig cultuureducatief programma bestaat uit een grote verscheidenheid aan activiteiten op het gebied van erfgoed en de verschillende kunstdisciplines. Om hierin structuur aan te brengen formuleert De Cultuur Loper drie domeinen waarbinnen de leerlingen in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur.
De Cultuur Loper biedt hulp met de drie domeinen.

  
Domein 1 IN HUIS - De leerling verkent wat hij zelf in huis heeft en ontwikkelt zich als maker.
Domein 2 MET DE CULTURELE OMGEVING - In interactie met zijn culturele omgeving ontwikkelt de leerling zich als deelnemer.
Domein 3 UIT DE GROTE WERELD - In verbinding met kunst en cultuur uit de grote wereld ontwikkelt de leerling zich als publiek.

De domeinen dienen als handvat voor het programmeren van activiteiten. Elk domein heeft een specifieke meerwaarde voor de ontwikkeling van de leerling. Een stevige cultuureducatie leerlijn bestaat uit een goede balans van acitiviteiten uit de drie domeinen. 

 


Video


Kunstgebouw en Kunstbalie presenteren Hoe kijken naar kunst werkt. Professor Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie, laat in deze film zien dat het beleven van kunst de hersenen van kinderen in beweging zet.


Presentatie Annemies Broekgaarden


Best practice voorbeeld: het educatieprogramma van het Rijksmuseum. Voor hoofd Publiek en Educatie van het Rijksmuseum, Annemies Broekgaarden is educatie een kerntaak, aangezien het alle facetten van het museum raakt. Als voorbeeld van een geslaagd lesprogramma haalt Broekgaarden het project ‘’Jij en de Gouden Eeuw’’ aan, wat het Rijksmuseum speciaal ontwikkelde vanuit de behoefte van docenten die het moeilijk vonden de geschiedenisstof op een leuke manier te brengen. Het project spreekt direct de drie domeinen aan van De Cultuur Loper; in huis, met de omgeving en in de grote wereld. De domeinen zijn door het Rijksmuseum vertaald naar in de klas, in het museum, contact met de kunstvoorwerpen.

3 domeinen van cultuureducatie