Werken aan disciplines

Over het werken aan vakinhoudelijke vaardigheden en aan competenties cultuureducatie.

 


 


Kunstzinnige oriëntatie


Het leerplankader kunstzinnige oriëntatie van SLO biedt uitgewerkte leerlijn voor beeldend, dans, drama en muziek (de kunstzinnige vakdisciplines) en cultureel erfgoed. Het creatieve proces, waarbij het  gaat over oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren en reflecteren, vormt de rode draad in de leerlijnen. Het is aan scholen te bepalen of ze het onderwijsaanbod in aparte vakken of meer in samenhang aanbieden. Lees meer>>

Werken aan disciplines