Ervaringen van scholen

Ervaringen van scholen: interviews en verslagen.


Ambitiegesprekken op scholen


Het ambitiegesprek, stap 3 binnen het cultuurlopertraject, helpt scholen hun ambities rondom kunst- en cultuureducatie helder te formuleren. In de volgende filmpjes hoor je twee directeuren van twee verschillende scholen aan het woord. Zij delen hier hun ervaringen met het ambitiegesprek. Wat heeft dit voor hen betekend en opgeleverd? En welke onderzoeksvraag is hieruit voortgevloeid?

Aan het woord: Conny van Loenhout, directeur van de Algemene School Oost in Bergen op Zoom

 


Nieuwsartikelen


Ambities van scholen met cultuureducatie

Wat willen scholen leerlingen na acht jaar basisonderwijs meegeven met en door cultuureducatie? Op basis van ambitiegesprekken met 50 Brabantse scholen die meedoen met De Cultuur Loper hebben we een overzicht gemaakt van de meest genoemde ambities. Lees meer en bekijk de infographics>>.

 


Scholen aan het woord


De Cultuur Loper op de speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden

 

Met behulp van het raamwerk, ontwikkeld door prof. dr. Juliette Walma van der Molen, heeft De Wijde Wereld een instrument ontwikkeld waarmee zij de talentontwikkeling van hun leerlingen kunnen opvolgen. 

Gespreksverslag:


De Cultuur Loper op basisschool Sint Petrus in Boxtel

 

In samenwerking met Erfgoed Brabant hebben de medewerkers van Sint Petrusschool uit Boxtel gewerkt aan hun ambities rondom erfgoed educatie. In dit filmpje hoor je hoe de school de omgeving betrekt bij erfgoededucatie, en ook hoe er binnen de school gewerkt wordt aan erfgoed.

Gespreksverslag:


De Cultuur Loper op basisschool Klaverweide in Roosendaal

 

In dit filmpje wordt geschetst wat De Cultuur Loper heeft bijgedragen aan het versterken van het curriculum op de Klaverwijde In Roosendaal. De directeur verwoordt hier hoe de school een omslag heeft gemaakt. Waar de leerlingen eerst werken aan een soort 'eenheidsworst', wordt er nu gewerkt aan een product met eigenheid.

Gespreksverslag:


De Cultuur Loper op basisschool De Polderhof in Oss

 

De Polderhof haalt kunst in de school. Maar dit niet alleen, de leerkrachten van De Polderhof proberen deze kunstwerken ook te intergreren in andere vakgebieden zoals taal en rekenen. 

Gespreksverslag:

Ervaringen van scholen